PROJELER

Biyomühendislik Bölümü bünyesinde devam eden ve tatmamlanmış olan tüm projeler.

Devam Eden Projeler
Proje AdıProje TürüProje KoduDönemiYürütücü
Nanoküreleri Kullanılarak siRNA Transfeksiyonu ve GFP Baskılanması                                                                                                                                                                                                                         TÜBİTAK-3001                                  216Z033               2017- 2018      Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU                                                                
2Phema-Kitosan Kompozit Nanoküreleri Kullanılarak Prostat Kanseri Hücrelerine Karşı Etkili İlaç Aktarım Sistemlerinin GeliştirilmesiMCBÜ BAP2017-0152017-2018Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU
İmmünoblot Tekniğinde Kullanılmak Üzere Yerli Malı Polisülfon Membranların GeliştirilmesiMCBÜ BAP2017-0292017-2018Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU
Determination of Phenolic Contents and Diversity of 95 Species of Grape Plants in Aegean RegionMCBU BAP - Altyapı 2017-2272018-2020  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin USLU 
Dedection of Some Food Additives and Pesticides by Magnetite Cross Linked Tyrosinase Enzyme Aggregates BAP2017-146 2017-2018 Dr. Öğr. Üyesi İlker POLATOĞLU
      
Tamamlanmış Projeler
Proje AdıProje TürüProje KoduDönemiYürütücü
1Multi Fonksiyonel Enzimatik Membranların Üretilmesi ve Performanslarının Dinamik Koşullarda Belirlenmesi                                                     TUBİTAK-Hızlı Destek     112M078          2012-2013    Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ            
2Multi Fonksiyonel Enzimatik Membranların Üretilmesi ve Performanslarının Dinamik Koşullarda Belirlenmesi BAP-Hızlı Destek 2013-011 2013Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
3 Biyokatalitik Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu BAP-Altyapı 2014-035 2014-2015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
4 Zeolite Impregnated Polysulfone Membrane for the Removal of Metals in Wastewater” adlı çalışmanın sunumu BAP-Hızlı Destek2015-0042015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
5 Biyomühendislik Bölümü Araştırma Laboratuarının Kurulması BAP Altyapı 2013-022 2013-2015 Yrd.Doç.Dr.İlker POLATOĞLU
Atık Sulardaki Ağır Metallerin Zeolit Nano-Parçacık Destekli Kompozit Membranlarla UzaklaştırılmasıTUBİTAK-1001 113Y159 2013-2015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ  
Zeolit Nano Partiküllerinin Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi  BAP-Hızlı Destek 2014-117 2014-2015 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ  
8Polimer/İnorganik/Üreaz Biyo-kompozit Membran Kullanarak Ürenin Tamamen Giderimi TUBİTAK-1001 114Y178 2014-2016 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ  
9Tarım İlaç Kalıntılarının Tespit Edilmesine Yönelik Magnetit-Kitosan Nanokompozit Bazlı Elektrokimyasal Enzim Sensörünün Geliştirilmesi TUBİTAK-3501 114Z417 2014-2016 Yrd.Doç.Dr.İlker POLATOĞLU 
10Endüstriyel Atıksulardaki Ağır Metal İyonu ve Boyar Maddelerin Zeolit Nano Tanecikler Kullanılarak UzaklaştırılmasıBAP-Araştırma Projesi 2014-119 2015-2016 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ  
11 Nematik ve Mavi-Faz Sıvı Kristaller İçeren Cihazların Elektro-optik ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması BAP-Altyapı 2015-042 2015-2017 Öğr.Gör.Dr.Emine KEMİKLİOĞLU 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik