PROJELER 


 DEVAM EDEN PROJELER
  Proje Adı Proje Türü Proje Kodu  DönemiYürütücü 
 1Nanoküreleri Kullanılarak siRNA Transfeksiyonu ve GFP Baskılanması TÜBİTAK 3001216Z0332017-2018Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU
 2Phema-Kitosan Kompozit Nanoküreleri Kullanılarak Prostat Kanseri Hücrelerine Karşı Etkili İlaç Aktarım Sistemlerinin GeliştirilmesiMCBÜ BAP2017-0152017-2018Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU
 3Determination of Phenolic Contents and Diversity of 95 Species of Grape Plants in Aegean RegionMCBU BAP - Altyapı2017-2272018-2020Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin USLU 
 4Dedection of Some Food Additives and Pesticides by Magnetite Cross Linked Tyrosinase Enzyme Aggregates BAP2017-1462017-2018Dr. Öğr. Üyesi İlker POLATOĞLU 
Ege Bölgesi Asma Çeşitlerinde Değerli Metabolit İçeriği İle İlişkili Markörlerin Yeni Nesil Sekanslama Teknolojileri Kullanılarak Belirlenmesi Alt Yapı Projesi 2017-113 2017-2019Dr. Öğr. Üyesi Hilal Betül KAYA AKKALE
 Biyoreaktörlerde Mikroalgal Biyokütle Üretimi  MCBÜ BAP-Altyapı 2018-114 2018-2020Dr. Öğr. Üyesi İrem DENİZ CAN 


 TAMAMLANAN PROJELER
  Proje Adı Proje Türü  Proje Kodu   Dönemi Yürütücü 
 1Multi Fonksiyonel Enzimatik Membranların Üretilmesi ve Performanslarının Dinamik Koşullarda Belirlenmesi TUBİTAK-Hızlı Destek112M0782012-2013Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 2Multi Fonksiyonel Enzimatik Membranların Üretilmesi ve Performanslarının Dinamik Koşullarda BelirlenmesiBAP-Hızlı Destek2013-011 2013Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 3Biyokatalitik Membranların Hazırlanması ve KarakterizasyonuBAP-Altyapı2014-0352014-2015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 4Zeolite Impregnated Polysulfone Membrane for the Removal of Metals in Wastewater” adlı çalışmanın sunumuBAP-Hızlı Destek2015-0042015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 5Biyomühendislik Bölümü Araştırma Laboratuarının KurulmasıBAP-Altyapı2013-0222013-2015Yrd.Doç.Dr.İlker POLATOĞLU
 6Atık Sulardaki Ağır Metallerin Zeolit Nano-Parçacık Destekli Kompozit Membranlarla UzaklaştırılmasıTUBİTAK-1001113Y1592013-2015Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 7Zeolit Nano Partiküllerinin Adsorpsiyon İzotermlerinin Belirlenmesi  BAP-Hızlı Destek2014-1172014-2015 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 8Polimer/İnorganik/Üreaz Biyo-kompozit Membran Kullanarak Ürenin Tamamen Giderimi TUBİTAK-1001114Y1782014-2016 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 9Tarım İlaç Kalıntılarının Tespit Edilmesine Yönelik Magnetit-Kitosan Nanokompozit Bazlı Elektrokimyasal Enzim Sensörünün GeliştirilmesiTUBİTAK-3501114Z4172014-2016 Yrd.Doç.Dr.İlker POLATOĞLU
 10Endüstriyel Atıksulardaki Ağır Metal İyonu ve Boyar Maddelerin Zeolit Nano Tanecikler Kullanılarak UzaklaştırılmasıBAP-Araştırma Projesi 2014-119 2015-2016 Yrd.Doç.Dr.Yılmaz YÜREKLİ
 11Preparation and Characterization of Carbon Paste Electrode for Electrochemical BiosensorBAP-Hızlı Destek 2016-1022016 Yrd.Doç.Dr.İlker POLATOĞLU
 12Nematik ve Mavi-Faz Sıvı Kristaller İçeren Cihazların Elektro-optik ve Mekanik Davranışlarının İncelenmesi ve KarşılaştırılmasıBAP-Altyapı2015-042 2015-2017 Yrd.Doç.Dr.Emine KEMİKLİOĞLU 
13İmmünoblot Tekniğinde Kullanılmak Üzere Yerli Malı Polisülfon Membranların Geliştirilmesi MCBÜ BAP2017-0292017-2018 Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik