Moleküler Genetik Araştırma LaborAtuvarı 


Moleküler genetik laboratuvarında, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Betül KAYA AKKALE yönetiminde, DNA markır teknikleri ve yeni nesil sekanslama teknolojileri kullanılarak ülkemiz ekonomisi ve tarım için önemli olan bitkilerin ıslahı amacıyla genetik karakterizasyon, türler arası ve tür içi varyasyonun belirlenmesi, genetik haritalama ve genomik seleksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvar kapsamında hizmet alımı yapılabilmekle birlikte, aşağıdaki cihazlar bulunmaktadır:

                                                                    

                                                                                                                                                 

                                                                           •   UV Transillüminatör                                                                                                    •   Isıtıcı Blok 


                                                                                                                                                                

                                                                         •   Yatay Elektroforez Tankı                                                                                   •   Elektroforez Güç Kaynağı


                                                                                                                                                                                              

                                                                                  •   Thermal Cycler                                                                                                       •   Santrifüj


                                                                                                                                                                 

                                                                                      •   Su Banyosu                                                                                                            •   Otoklav


                                                                        

                                                                                         •   Vorteks


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik