Staj Genel Bilgiler  

Biyomühendislik öğrencileri tarafından staj öncesinde, staj sırasında ve staj sonrasında yapılması gereken işler Biyomühendislik Bölümü Zorunlu Staj İş Akış Şemaları'nda açıklanmıştır. 

Yapılan stajla birlikte öğrencilere, Biyomühendislik mesleğinin hem laboratuvar hem sanayi sektöründe çeşitli uygulamaları gösterilmekle birlikte mesleğe atılmadan önce ilgilendikleri alanlarda deneyim kazandırılmaları amaçlanmaktadır. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü'nde okuyan İş Yeri Uygulama Eğitimi'ne (Intern Programı) tabi olmayan öğrenciler için biri 4. yarıyıl, diğeri 6. yarıyıl bitiminde her biri 20 iş gününden oluşan iki tane staj yapılması zorunludur. Mezun öğrencilerimizin çalışabilecekleri alanlar göz önünde bulundurularak bölüm olarak biri sanayi, diğeri laboratuvar stajı olmak üzere iki farklı stajın yapılması önerilmektedir. Bu sayede toplam 40 gün süreyle öğrencilerimiz hem mühendis olarak sanayide görev almakta hem de bilimsel çalışmalarda yer alabilmektedirler.

Öğrencilerimizin stajları boyunca yaptıkları çalışmaları ile ilgili staj raporu oluşturmaları zorunludur. Staj sınavları, Staj Komisyonu'nun belirleyeceği tarihler arasında sözlü olarak gerçekleştirilmekte aynı zamanda öğrenciler yazdıkları raporlardan da sorumlu tutulmaktadırlar. Staj sınavına katılmayan veya sınavda başarısız olan öğrencilerin stajı tekrar etmeleri zorunludur. 

Stajla ilgili sorular için Biyomühendislik Bölümü Staj Komisyonu üyeleriyle bağlantıya geçilebilir. 

(Başkan) Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin USLU 

(Üye) Arş. Gör. Ayşegül İNAM 

(Üye) Arş. Gör. Furkan Ozan ÇÖVENSTAJ Belgeleri 

  Zorunlu Staj İş Akış Şemaları 
                  
                   Yurtiçi Stajı için tıklayınız 
                Yurtdışı Stajı için tıklayınız 
                                    
         Staj Evrakları 

                    Yurtiçi Stajı için tıklayınız 
                    Yurtdışı Stajı için tıklayınız 

Staj raporu yazımında T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu dikkate alınacaktır.

                   Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız 
                   Tez Yazım Şablonu için tıklayınız Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik