İş yerİ uygulama eğİtİmİ 

İş Yeri Uygulama Eğitimi

“İş Yeri Uygulama Eğitimi”, öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini, "İş Yeri Uygulama Eğitimi" dersi adı altında son dönemlerinde iş yerlerinde yapacakları tam zamanlı uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, uygulama becerisi yüksek öğrenciler olarak mezun etmek amacıyla uygulamaya konulan yeni bir eğitim modelidir. Üniversitemiz, öğrencilerimizin nitelikli istihdam edilebilirliklerini artırmak için bu eğitim modelini uygulamaya karar vermiş ve uygulamaya başlamıştır. Öğrencilerimiz son dönemlerini okula gelmeden 15 hafta süreyle tam zamanlı ve kesintisiz olarak iş yaşamına doğrudan katılarak yapacakları uygulamalarla tamamlarlar. İş yerlerinde sanal değil gerçek bir ortamda, teorik değil uygulama yaparak, bakarak-dinleyerek değil bizatihi dokunarak-yaparak ve hatta hata yaparak çalışırlar. Bu uygulama öğrencilerimizin hayata daha iyi hazırlanmasını ve daha deneyimli yetişmelerini sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Eğitimin Stajdan Farkı

“İş Yeri Uygulama Eğitimi” staj değildir. “İş Yeri Uygulama Eğitimi” adı altında, iş yerlerinde yapılacak uygulamalı eğitimi içeren, öğretim programlarının son dönemine konulmuş %90 devam zorunluluğu olan bir derstir.

Eğitimin Süresi

Öğrencilerimiz son dönemlerini tam zamanlı olarak, 15 hafta kesintisiz, iş yerlerinde çalışarak tamamlayacaklardır. Bu süre zarfında da, iş yerlerinin çalışma koşullarına ve saatlerine tabi olacaklardır.

Eğitim Modeli Öğrencilerimize Neler Sağlayacak?

  • Öğrencilerimiz eğitimleri süresince mesleki alanlarıyla ilgili kazandıkları teorik bilgilerini “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersi adı altında iş yerlerinde uzman kişilerin rehberliğinde yapacakları uygulamalı eğitimle bütünleştirerek, nitelikli istihdama yönelik yetişmeleri için gerekli olan uygulama becerilerini geliştirebilecekler,
  • İş yerlerindeki deneyim ve tecrübeleri yerinde öğrenecek, takım çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma becerileri artacak,
  • İş dünyasıyla okurken tanışma fırsatı bulacaklar, mezuniyet sonrası iş yerlerine adaptasyon sorunu yaşamayacaklar,
  • İş yerlerinde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, tecrübeleri, özgüvenleri artacak, gelecekleriyle ilgili kariyer planlaması yapabilecekler,
  • Öğrencilerimiz okurken iş hayatıyla tanışma ve iş bulma fırsatı bulacaklar, 4 aylık iş tecrübesine sahip olarak mezun olacaklar.

Öğrencilerin Görev Ve Sorumlulukları

Madde 19 (1) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimlerine başlayabilmeleri için sus sistemi üzerinden ulaşabilecekleri “Başvuru Formu” nu doldurmak zorundadırlar. İş Yeri Uygulama Eğitimine hak kazandıkları tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurup okullarının İŞTAK Bürosuna teslim-tebellüğ belgesi ile teslim ederler. Başvuru Formunu düzenlemeyen ve zamanında teslim etmeyen öğrenciler İş Yeri Uygulama Eğitimi’ ne başlayamazlar. Sigortalılık durumlarında bir değişiklik olması halinde okullarının “İŞTAK” birimini bilgilendirmek zorundadırlar,

2) İşyerlerinde İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilen görevleri yaparlar.

3) İşyerinden İşyeri Eğitim Sorumlusu’nun izni ve onayı olmaksızın ayrılamazlar. 

4) Hastalık, birinci derece yakınlarının vefatı veya benzeri acil durumlar dışında izin kullanamazlar. İzinli olarak ayrılması gereken zorunlu durumlarda İş yeri Eğitim Sorumlusu’nun iznini alırlar. İş yeri Eğitim Sorumlusu tarafından verilecek mazeret izni iş Yeri Uygulama Eğitimi süresinin % 10’unu geçemez.

5) Mazeretsiz olarak 3 gün üst üste İş Yeri Uygulama Eğitimi’ne devam etmeyenler veya devamsızlık sınırını aşanlar, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersinden başarısız sayılırlar. Başarısız olan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi dersini tekrar almak zorundadırlar.

6) İş yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Eleman’ının bilgisi ile Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu’nun onayı olmaksızın iş yerlerini değiştiremezler,

7) Eğitimleriyle ilgili her türlü mazeret, sorun ve isteklerini İşyeri Eğitim Sorumlusu ve/veya İzleyici Öğretim Elemanı’na bildirirler.

8) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yanında iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uymak zorunda olup, sendikal faaliyetlere katılamazlar.

9) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında, sağlık raporu alan öğrenciler, İş Yeri Eğitim Sorumlusu ve İzleyici Öğretim Elemanı’nı bilgilendirmek zorundadırlar. Raporun aslını en geç 1 hafta içerisinde bağlı oldukları okullarının İŞTAK Bürosuna ulaşmasını sağlarlar, aksi takdirde SGK tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu doğacak ceza ve prim borçlarından sorumlu tutulurlar.

10) İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında kullandıkları her türlü araç ve gereci özenle kullanmak zorundadırlar. Aksine hareket etmeleri halinde doğabilecek kaza ve zararlardan şahsen sorumlu tutulurlar.
11) Öğrenciler, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonu’nun belirleyeceği ilke ve prensiplere göre eğitimlerinin 9. haftası içerisinde, 9. haftaya kadar yaptıkları çalışmaları Ara Rapor şeklinde düzenleyerek, İş Yeri Eğitim Sorumlusuna onaylattıktan sonra, en geç 10. hafta sonuna kadar İzleyici Öğretim Eleman’ına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Ara Raporlar geçersiz sayılır.

12) İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni tamamlayan öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi esnasında yaptıkları çalışmaları, Bölüm İş Yeri Uygulama Komisyonunun belirlediği ilke ve prensiplere göre Uygulama Raporu halinde düzenlerler. Düzenledikleri Uygulama Raporun tüm sayfalarını İş Yeri Eğitim Sorumlusuna paraflatıp Kabul Sayfasını onaylattıktan sonra, İş Yeri Uygulama Eğitimi bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde İzleyici Öğretim Elemanına ulaşmasını sağlarlar. İş Yeri Eğitim Sorumlusu onayı olmayan Uygulama Raporları geçersiz sayılır.

13) Öğrenciler, İş Yeri Uygulama Eğitimi’ni yaptıkları iş yerleriler ile ilgili bilgi ve belgeleri medya, internet, vb. ortamlarda ve üçüncü şahıslarla, iş yerlerinin izni olmadan paylaşamazlar.

Dersin Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Öğrencinin, SUS sistemine kayıtlanması olmayan ve Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi koordinatörü tarafından onay verilmeyen işletmelerde İş Yeri Uygulamaları Eğitimini yapması,

  • İş Yeri Eğitim Sorumlusunun izni ve onayı olmaksızın, mazeretsiz üç gün üst üste devamsızlık yaparak İş Yeri Uygulama Eğitimine devam etmemesi,
  • Uygulama Raporu” nu İzleyici Öğretim Elemanına belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi,
  • Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek Uygulama Raporlarının hazırlanması durumunda, öğrencilerin İş Yeri Uygulama Eğitimleri, İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi yapılan işletmelerde, İş Yeri Eğitim Sorumlusu, öğrencinin işletmede bu yönerge esaslarına uygun davranmadığına dair görüşü ve Denetçi Öğretim Eleman’ının onayı ile öğrenci hakkında soruşturma açılabilir. Açılacak soruşturma sonucunda, öğrencinin, uyarı ve kınama cezası gerektiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca bir kez uyarılması, tekrarı veya en az ” bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler” cezası alması

Durumlarında İş Yeri Uygulama Eğitimi geçersiz sayılır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

·       “İş yeri uygulama eğitimi nedir? Amacı nedir?

·       “Yeni eğitim modelinin stajdan farkı nedir?

·       “Eğitimin süresi nedir?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi” öğrencilerimize neler sağlayacak?

·       “Uygulamalı eğitim için iş yerlerine gidebilme şartları nelerdir?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinden vize ve yarıyıl sonu sınavları yapılacak mı?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersinin devamsızlık süresi nedir?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi” dersini aldığım dönemde devam zorunluğu olan ders alabilir miyim?

·    “İş Yeri Uygulama Eğitimi Dönemi” hangi dönemdir, iş yerlerine Uygulama Eğitimi’ne ne zaman gidilir?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi” ne güz döneminde de yapılabilir mi ?

·       “Öğrencilerin eğitim ve izlenmesinden sorumlu olan kişiler kimlerdir?

·  “İş Yeri Uygulama Eğitimi’nin başarılı/başarısız (GEÇME) durumu kimler tarafından ve nasıl belirlenecek?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi dersinin geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

·       “İş Yeri uygulamasından başarısız olan öğrenciler ne yapacak?

·   “Son dönemimde şartları sağlayamadım, “İş Yeri Uygulama Eğitimi‘ dersimi alamadım, devam zorunluluğu olmayan diğer dersleri alabilir miyim?

·   “Ön Lisans Programlarının son döneminde uzaktan eğitim yoluyla verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinin bütünleme sınavları sonucunda da başarısız olunursa ne olacak?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi dersi koordinatörlerinin iletişim bilgilerine nasıl ulaşacağım?

·       “Çalışma yerlerinde vardiyalı çalışma olabilecek mi?

·       “İş yerimi değiştirebilir miyim?

·       “İş yeri uygulaması esnasında ücret alacak mıyım?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi için birkaç iş yerinden talep getirebilir miyim?

·       “Takvimde belirtilen tarih geçtikten sonra listeye iş yeri ekletebilir miyim ?

·       “İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Kabul Formu” nedir ve ne zaman teslim edilir?

·       “Kendim iş yeri bulabilir miyim? Ne tür İşlemler yapmalıyım

·       “Manisa ili dışında “İş Yeri Uygulama Eğitimi yapabilir miyim? Ne tür İşlemler yapmalıyım?

·     "Çalıştığım İşyerinde, “İş Yeri Uygulama Eğitimi” devam edebilir miyim? Ne tür işlemler yapmalıyım?

·       “Sigorta primlerini kim ödeyecek?

Detaylı bilgi için kaynak: https://sus.cbu.edu.tr/ISS/Application/HomePage/Index  

 

İş Yeri Uygulama Eğitimi ile ilgili sorular için Biyomühendislik Bölümü İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu üyeleriyle bağlantıya geçilebilir. 

(Başkan) Dr. Öğr. Üyesi İrem DENİZ CAN 

(Üye) Arş. Gör. Ayşegül İNAM 

(Üye) Arş. Gör. Furkan Ozan ÇÖVEN

  Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik