HAKKINDA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 2012 yılında kurulmuş olup, Mühendislik Fakültesi'nin en genç bölümüdür. Bölümümüzün bünyesinde 1 Doçent Doktor, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma görevlisi olmak üzere 10 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüz dersleri %100 İngilizce olarak verilmektedir. Alınan dersler, öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlar, kamu ve sanayi kuruluşlarında görev alma potansiyelini arttırmaktadır. İlk mezunlarını 2017 yılında veren bölümümüzde, 2018 yılı itibari ile 211 öğrenci bulunmakta ve her sene 45+2 kontenjanla yeni öğrenci alınmaktadır. Bölümümüz, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal ve Yan Dal Öğretim programı sürdürmektedir. 

Biyomühendislik; biyolojik sistemlerin mühendislik teknik ve görüşleri çerçevesinde irdelenerek teknolojiye uygulanmasını ve sağlık, çevre, gıda, tarım gibi çeşitli alanlarda oluşan problemlere biyoteknolojik açıdan çözümler getirilmesini sağlayan bir bilim dalıdır. Multidisipliner bir çalışma alanı olduğu için temel bilimlerin yanında kimya mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, gıda mühendisliği gibi çeşitli mühendislik dallarıyla da etkileşim halindedir. Bu etkileşimler sonucunda oluşan biyomedikal mühendisliği, genetik mühendisliği, biyoproses mühendisliği, doku mühendisliği gibi alt çalışma dalları bulunmaktadır. Temel hedefi insan yaşamını kolaylaştırmak olan biyomühendislik alanı özellikle nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde, ilaç, aşı ve sensör geliştirilmesinde, artan gıda problemlerinin çözümlenmesinde, artan çevre kirliliğinin önlenmesinde, azalan enerji kaynaklarına karşı alternatif kaynakların çeşitlendirilmesinde önem kazanmıştır. Canlıların biyoteknolojik uygulamalarda kullanılarak ürünlerinin eldesi veya canlı metabolizmasının model olarak çeşitli alanlarda kullanılması söz konusudur. 

Biyomühendislik programından mezun olan öğrenciler, biyoloji, mühendislik bilimleri ve biyoteknolojinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında ve özel sektörde araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilirler veya laboratuvarlarda yaptıkları çalışmaları sanayi sektörüne aktarma görevini de üstlenirler. 

Kısacası biyomühendislerin istihdam alanları şunlardır:

·       Üniversite ve araştırma kurumları,

·       Endüstriyel tesisler,

·       Ar-Ge Laboratuvarları,

·       Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri,

·       Gıda sektörü,

·       Tarım sektörü,

·       İlaç sektörü,

·       Petrokimya sektörü,

·       Tekstil sektörü,

·       Boya sektörü,

·       Cam sanayi,

·       Gübre sektörü,

·       Savunma sanayi (Biyomimetik Uygulamaları),

·       Mikroalgal Teknolojiler,

·       Biyoproses Teknolojileri,

·       Biyomedikal Malzeme Üretimi,

·       Aşı Geliştirme,

·       Monoklonal Antikor Üretimi,

·       Yapay Doku ve Organlar,

·       Hastalıksız Bitki Üretimi,

·       Enzim Üretimi,

·       Mikroçip, Biyosensör Geliştirilmesi,

·       Genetik Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi,

·       Doğal Ürün Geliştirilmesi,

·       Biyoinformatik Uygulamaları,

·       Biyotasarım Uygulamaları 


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik