Çalışma GRUPLARI VE İLGİLENDİĞİ TEMEL KONULAR

Bölüm bünyesinde biyomedikal, biyomekanik, genetik, enerji ve çevre, hücre-doku-organlar-biyoloji ve biyoteknoloji çalışma grupları bulunmaktadır. Öğrencilerimize 3. Sınıftan itibaren zengin seçmeli ders havuzundan istedikleri dersleri seçme imkanı sunularak bu sayede istedikleri branşta donanıma sahip bir biyomühendis olma imkanı verilmektedir.

Bİyomekanİk:

Bu çalışma grubunun ilgilendiği konular; insan anatomisi, doku ve organları biyomekaniği, insanın vücut dinamiği, ortopedi mühendisliği, sistem dinamiği ve kontrol, biyomekatronik, yapay organ teknolojisi, biyorobotik, biyomimetik

   

Bİyomedİkal:

Bu çalışma grubunun ilgilendiği konular; biyoişaret ve sistem, insan anatomisi, biyomedikal görüntüleme sistemleri, biyosinyal işleme, mühendislik ürünleri dizaynı, biyoproses simülasyonları, tıbbi cihaz teknolojisi, nanoteknoloji ve nano mühendislik, nörobiyoloji ve biyosensörler

 

Genetik:

Bu çalışma grubunun ilgilendiği konular; moleküler mikrobiyoloji, moleküler genetik, tıbbi genetik, gen tedavisi, genomik ve proteomik, genetik bozukluklar ve danışma, mikrobiyal genetik, genetik mühendisliği teknikleri, protein tasarımı, kanser biyolojisi, insan fizyolojisi, nanoteknoloji ve nano mühendislik, molekül mühendisliği ve immünoloji

 

ENERJİ VE ÇEVRE:

Bu çalışma grubunun ilgilendiği konular; enzim teknolojisi, biyoreaktör kinetiği ve tasarımı, tehlikeli atık işleme teknikleri, biyoteknoloji uygulamaları, çevre biyoteknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji, ekoloji, gıda mikrobiyolojisi, gıda teknolojisi, akuakültür, toksikoloji, nanoteknoloji, nano mühendislik ve biyosensörler

 

Hücre, Doku Organlar, Biyoloji ve Biyoteknoloji:

Bu çalışma grubunun ilgilendiği konular; moleküler mikrobiyoloji, canlı hücre kültürleri, gıda mikrobiyolojisi, gıda teknolojisi, yapay organ teknolojisi, toksikoloji, kanser biyolojisi, viroloji, biyo nanoteknoloji,  molekül mühendisliği ve hücre biyolojisi


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik