AKADEMİK PERSONEL

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

                                                                                

                                                                             Doç. Dr. Yılmaz YÜREKLİ
                                                                                      Bölüm Başkanı


                                                                                Tel: (0236) 201 2454
                                                                                       Dahili: 2454
                                                                              
| Yılmaz YÜREKLİ CV |
                                                                        e-mail: 
yilmaz.yurekli@cbu.edu.tr  


                                                                                                                       


                                                                                                                 


        Dr. Öğr. Üyesi Emine KEMİKLİOĞLU                                                        Dr.Öğr. Üyesi Hilal Betül KAYA AKKALE

                  Bölüm Başkan Yardımcısı                                                                             Bölüm Başkan Yardımcısı


                      Tel: (0236) 201 2457                                                                                      Tel: (0236) 201 2461
                             Dahili: 2457                                                                                                    Dahili: 2461
               | Emine KEMİKLİOĞLU CV |                                                                       
Hilal Betül KAYA AKKALE CV |
       e-mail: emine.kemiklioglu@cbu.edu.tr                                                          e-mail: hilalbetul.kaya@cbu.edu.tr


Web: Emine KEMİKLİOĞLU Kişisel Web Sayfası
                                                                                                     

                                                                   

             Dr. Öğr. Üyesi İlker POLATOĞLU                                                                   Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU


                       Tel: (0236) 201 2453                                                                                      Tel: (0236) 201 2455   

                              Dahili: 2453                                                                                                     Dahili: 2455
                   | İlker POLATOĞLU CV |                                                                                 
 Erdal EROĞLU CV |

            e-mail: ilker.polatoglu@cbu.edu.tr                                                                 e-mail: erdal.eroglu@cbu.edu.tr


    Web: İlker POLATOĞLU Kişisel Web Sayfası                                                   Web: Erdal EROĞLU Kişisel Web Sayfası 
                                                                                                                           

              Dr. Öğr. Üyesi İrem DENİZ CAN                                                                 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin USLU


                      Tel: (0236) 201 2459                                                                                       Tel: (0236) 201 2452
                             Dahili: 2459                                                                                                      Dahili 2452
                   | İrem DENİZ CAN CV |                                                                              
Mehmet Emin USLU CV 

               e-mail: iremdenz@gmail.com                                                                     e-mail: emin.uslu@cbu.edu.tr 

                                                                                                                          Web: Mehmet Emin Uslu Kişisel Web Sayfası  


                         

             Öğr. Gör. Tülay ÖNCÜ ÖNER, MSc.

                        Tel: (0236) 201 2456
                               Dahili: 2456
                   | 
Tülay ÖNCÜ ÖNER CV |
               e-mail: 
tulay.oncu@cbu.edu.tr


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİMİZ

                                                                                                                           

             Arş. Gör. Furkan Ozan ÇÖVEN                                                                           Arş. Gör. Ayşegül İNAM


         Tel: (0236) 201 2462                                                                                      Tel: (0236) 201 2463

               Dahili: 2462                                                                                                      Dahili: 2463

            | Furkan Ozan ÇÖVEN CV |                                                                                   | Ayşegül İNAM CV |    

        e-mail: furkan.coven@cbu.edu.tr                                                                  e-mail: aysegul.inam@cbu.edu.tr

                                                               

               Arş. Gör. Ceren SAĞDIÇ (ÖYP)

iletişim

 

   Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi,

   Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü

   Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi

   Muradiye-Manisa-Türkiye

 

   Öğrenci İşleri Şef V.: Mehmet HAŞHAŞ 

   Tel: (0236) 2012009      

   Faks: (0236) 2012020

 

   Biyomühendislik Bölüm Sekreterliği: İpek Akyol

   Öğrenci İşleri Bürosu: Ali Alp Yavuzkasap 

 

   İletişim: muhendislik.ogrenci@cbu.edu.tr


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik